Công Ty Chuyên Tổ Chức Teambuilding & Sự Kiện Du Lịch INTOUR

HOTLINE: 028. 39 89 99 89 - 0847 27 27 72

Tour du lịch teambuilding - lửa trại COCO Beach - Lagi 2 ngày 1 đêm năm 2023

Thời gian đi 2 ngày 1 đêm
Lưu trú Khách sạn 3 sao
Điểm khởi hành Hồ Chí Minh
Liên hệ

Tour du lịch teambuilding - gala dinner COCO Beach - Cam Bình 1 ngày năm 2023

Thời gian đi 1 ngày
Lưu trú Không Lưu Trú
Điểm khởi hành Hồ Chí Minh
Liên hệ

Tour du lịch teambuilding biển + gala lunch Hồ Cốc 1 ngày năm 2023

Thời gian đi 1 ngày
Lưu trú Không Lưu Trú
Điểm khởi hành Hồ Chí Minh
Liên hệ

Tour du lịch teambuilding biển Hồ Cốc 2 ngày 1 đêm năm 2023

Thời gian đi 2 ngày 1 đêm
Lưu trú Resort 4 sao
Điểm khởi hành Hồ Chí Minh
Liên hệ

Tour du lịch teambuilding biển Hồ Cốc - Long Sơn 2 ngày 1 đêm năm 2023

Thời gian đi 2 ngày 1 đêm
Lưu trú Resort 4 sao
Điểm khởi hành Hồ Chí Minh
Liên hệ

Tour du lịch teambuilding Đà Lạt 4 ngày 3 đêm năm 2023

Thời gian đi 4 ngày 3 đêm
Lưu trú Khách sạn 3 sao
Điểm khởi hành Hồ Chí Minh
Liên hệ

Tour du lịch teambuilding Đà Lạt 3 ngày 3 đêm năm 2023

Thời gian đi 3 ngày 3 đêm
Lưu trú Khách sạn 3 sao
Điểm khởi hành Hồ Chí Minh
Liên hệ

Tour du lịch teambuilding Đà Lạt 3 ngày 2 đêm năm 2023

Thời gian đi 3 ngày 2 đêm
Lưu trú Khách sạn 3 sao
Điểm khởi hành Hồ Chí Minh
Liên hệ

Tour du lịch teambuilding Đà Lạt 2 ngày 2 đêm năm 2023

Thời gian đi 2 ngày 2 đêm
Lưu trú Khách sạn 3 sao
Điểm khởi hành Hồ Chí Minh
Liên hệ

Tour du lịch teambuilding - gala dinner - lửa trại Phan Thiết - Mũi Né 2 ngày 2 đêm năm 2023

Thời gian đi 2 ngày 2 đêm
Lưu trú Resort 3 sao
Điểm khởi hành Hồ Chí Minh
Liên hệ

Tour du lịch teambuilding - gala dinner Phan Thiết - Mũi Né 1 ngày 1 đêm năm 2023

Thời gian đi 1 ngày 1 đêm
Lưu trú Không Lưu Trú
Điểm khởi hành Hồ Chí Minh
Liên hệ

Tour du lịch teambuilding - gala dinner - lửa trại Phan Thiết - Mũi Né 2 ngày 1 đêm năm 2023

Thời gian đi 2 ngày 1 đêm
Lưu trú Resort 3 sao
Điểm khởi hành Hồ Chí Minh
Liên hệ

Tour du lịch Đà Lạt 3 ngày 3 đêm năm 2023

Thời gian đi 3 ngày 3 đêm
Lưu trú Khách sạn 2 sao
Điểm khởi hành Hồ Chí Minh
1.590.000

Tour du lịch Đà Lạt 4 ngày 3 đêm năm 2023

Thời gian đi 4 ngày 3 đêm
Lưu trú Khách sạn 2 sao
Điểm khởi hành Hồ Chí Minh
1.990.000

Tour du lịch Đà Lạt 3 ngày 2 đêm năm 2023

Thời gian đi 3 ngày 2 đêm
Lưu trú Khách sạn 2 sao
Điểm khởi hành Hồ Chí Minh
1.490.000

Tour du lịch Đà Lạt 2 ngày 1 đêm năm 2023

Thời gian đi 2 ngày 1 đêm
Lưu trú Khách sạn 2 sao
Điểm khởi hành Hồ Chí Minh
1.250.000

Tour du lịch giá rẻ Nha Trang - Đà Lạt 5 ngày 4 đêm năm 2023

Thời gian đi 5 ngày 4 đêm
Lưu trú Khách sạn 2 sao
Điểm khởi hành Hồ Chí Minh
2.690.000

Tour du lịch Phan Thiết - Nha Trang - Đà Lạt 6 ngày 5 đêm năm 2023

Thời gian đi 6 ngày 5 đêm
Lưu trú Khách sạn 2 sao
Điểm khởi hành Hồ Chí Minh
4.690.000

Tour du lịch Nha Trang 3 ngày 3 đêm năm 2023

Thời gian đi 3 ngày 3 đêm
Lưu trú Khách sạn 3 sao
Điểm khởi hành Hồ Chí Minh
1.690.000

Tour du lịch đảo Bình Ba Nha Trang 3 ngày 3 đêm năm 2023

Thời gian đi 3 ngày 3 đêm
Lưu trú Khách sạn 2 sao
Điểm khởi hành Hồ Chí Minh
1.950.000

Tour du lịch Nha Trang 4 ngày 3 đêm năm 2023

Thời gian đi 4 ngày 3 đêm
Lưu trú Khách sạn 2 sao
Điểm khởi hành Hồ Chí Minh
1.958.000

Tour du lịch Nha Trang 2 ngày 1 đêm năm 2023

Thời gian đi 2 ngày 1 đêm
Lưu trú Khách sạn 2 sao
Điểm khởi hành Hồ Chí Minh
1.450.000

Tour du lịch Nha Trang 3 ngày 2 đêm năm 2023

Chưa bao gồm vé máy bay
Thời gian đi 3 ngày 2 đêm
Lưu trú Khách sạn 2 sao
Điểm khởi hành Hồ Chí Minh
1.650.000

Tour du lịch Nha Trang 1 ngày năm 2023

Thời gian đi 1 ngày
Lưu trú Không Lưu Trú
Điểm khởi hành Hồ Chí Minh
250.000

Tour du lịch đảo Phú Quý 3 ngày 2 đêm Tết Nguyên Đán 2023

Tiệc BBQ Hải Sản
Thời gian đi 3 ngày 2 đêm
Lưu trú Khách sạn 3 sao
Điểm khởi hành Hồ Chí Minh
2.890.0002.885.000

Tour du lịch đảo Phú Quý 3 ngày 3 đêm Tết Nguyên Đán 2023

Thời gian đi 3 ngày 3 đêm
Lưu trú Khách sạn 3 sao
Điểm khởi hành Hồ Chí Minh
2.770.0002.765.000

Tour du lịch Ninh Chữ - Vịnh Vĩnh Hy - Đảo Bình Hưng 2 ngày 2 đêm Tết Nguyên Đán 2023

Thời gian đi 2 ngày 2 đêm
Lưu trú Khách sạn 3 sao
Điểm khởi hành Hồ Chí Minh
1.250.0001.245.000

Tour du lịch Ninh Chữ Vĩnh Hy 2 ngày 2 đêm Tết Nguyên Đán 2023

Thời gian đi 2 ngày 2 đêm
Lưu trú Khách sạn 3 sao
Điểm khởi hành Hồ Chí Minh
1.790.0001.785.000

Tour du lịch Nam Du 2 ngày 1 đêm Tết Nguyên Đán 2023

Thời gian đi 2 ngày 1 đêm
Lưu trú Nhà nghỉ
Điểm khởi hành Hồ Chí Minh
1.490.0001.485.000

Tour du lịch Đảo Nam Du 2 ngày 2 đêm Tết Nguyên Đán 2023

Thời gian đi 2 ngày 2 đêm
Lưu trú Nhà nghỉ
Điểm khởi hành Hồ Chí Minh
1.590.0001.580.000

Tour du lịch Rừng Tràm Trà Sư Đảo Bà Lụa 2 ngày 2 đêm Tết Nguyên Đán 2023

Thời gian đi 2 ngày 2 đêm
Lưu trú Resort 3 sao
Điểm khởi hành Hồ Chí Minh
1.494.000

Tour du lịch Sapa Điện Biên Mộc Châu Mai Châu 4 ngày 3 đêm Tết Nguyên Đán 2023

Thời gian đi 4 ngày 3 đêm
Lưu trú Khách sạn 3 sao
Điểm khởi hành Hồ Chí Minh
4.990.0004.980.000

Tour du lịch Ninh Chữ 2 ngày 1 đêm Tết Nguyên Đán 2023

Thời gian đi 2 ngày 1 đêm
Lưu trú Resort 3 sao
Điểm khởi hành Hồ Chí Minh
1.000.000

Tour du lịch miền Tây Cà Mau - Cần Thơ - Sóc Trăng 4 ngày 3 đêm Tết Nguyên Đán 2023

Thời gian đi 4 ngày 3 đêm
Lưu trú Khách sạn 3 sao
Điểm khởi hành Hồ Chí Minh
3.490.0003.480.000

Tour du lịch miền Tây Đồng Tháp - Chùa Lá Sen 2 ngày 1 đêm Tết Nguyên Đán 2023

Thời gian đi 2 ngày 1 đêm
Lưu trú Khách sạn 3 sao
Điểm khởi hành Hồ Chí Minh
1.699.0001.695.000

Tour du lịch miền tây Cà Mau - Cần Thơ - Sóc Trăng 3 ngày 3 đêm Tết Nguyên Đán 2023

Thời gian đi 3 ngày 3 đêm
Lưu trú Khách sạn 3 sao
Điểm khởi hành Hồ Chí Minh
2.895.000

Tour du lịch Hà Nội Sapa 4 ngày 3 đêm Lễ 30/4/ - 1/5/2023

Thời gian đi 4 ngày 3 đêm
Lưu trú Khách sạn 3 sao
Điểm khởi hành Hồ Chí Minh
6.490.0006.485.000

Tour du lịch đảo Phú Quý 3 ngày 2 đêm Lễ 30/4/ - 1/5/2023

Tiệc BBQ Hải Sản
Thời gian đi 3 ngày 2 đêm
Lưu trú Nhà nghỉ
Điểm khởi hành Hồ Chí Minh
2.890.0002.885.000

Tour du lịch đảo Phú Quý 3 ngày 3 đêm Lễ 30/4/ - 1/5/2023

Thời gian đi 3 ngày 3 đêm
Lưu trú Nhà nghỉ
Điểm khởi hành Hồ Chí Minh
2.770.0002.765.000

Tour du lịch Ninh Chữ - Vịnh Vĩnh Hy - Đảo Bình Hưng 2 ngày 2 đêm Lễ 30/4/ - 1/5/2023

Thời gian đi 2 ngày 2 đêm
Lưu trú Resort 3 sao
Điểm khởi hành Hồ Chí Minh
1.250.0001.245.000

Tour du lịch Ninh Chữ - Vĩnh Hy 3 ngày 2 đêm Lễ 30/4/ - 1/5/2023

Thời gian đi 3 ngày 2 đêm
Lưu trú Nhà nghỉ
Điểm khởi hành Hồ Chí Minh
1.998.0001.995.000

Tour du lịch Ninh Chữ Vĩnh Hy 2 ngày 2 đêm Lễ 30/4/ - 1/5/2023

Thời gian đi 2 ngày 2 đêm
Lưu trú Resort 4 sao
Điểm khởi hành Hồ Chí Minh
1.790.0001.785.000

Tour du lịch Nam Du 2 ngày 1 đêm Lễ 30/4/ - 1/5/2023

Thời gian đi 2 ngày 1 đêm
Lưu trú Nhà nghỉ
Điểm khởi hành Hồ Chí Minh
1.490.0001.485.000

Tour du lịch Đảo Nam Du 2 ngày 2 đêm Lễ 30/4/ - 1/5/2023

Thời gian đi 3 ngày 2 đêm
Lưu trú Nhà nghỉ
Điểm khởi hành Hồ Chí Minh
1.590.0001.585.000

Tour du lịch Rừng Tràm Trà Sư Đảo Bà Lụa 2 ngày 2 đêm Lễ 30/4/ - 1/5/2023

Thời gian đi 2 ngày 2 đêm
Lưu trú Resort 3 sao
Điểm khởi hành Hồ Chí Minh
1.495.0001.490.000

Tour du lịch Sapa Điện Biên Mộc Châu Mai Châu 4 ngày 3 đêm Lễ 30/4/ - 1/5/2023

Thời gian đi 4 ngày 3 đêm
Lưu trú Khách sạn 3 sao
Điểm khởi hành Hồ Chí Minh
4.990.0004.985.000

Tour du lịch Ninh Chữ 2 ngày 1 đêm Lễ 30/4/ - 1/5/2023

Thời gian đi 2 ngày 1 đêm
Lưu trú Khách sạn 3 sao
Điểm khởi hành Hồ Chí Minh
1.000.000

Tour du lịch miền Tây Cà Mau - Cần Thơ - Sóc Trăng 4 ngày 3 đêm Lễ 30/4/ - 1/5/2023

Thời gian đi 4 ngày 3 đêm
Lưu trú Khách sạn 3 sao
Điểm khởi hành Hồ Chí Minh
3.490.0003.485.000

INTOUR CHANEL

CẢM NHẬN KHÁCH HÀNG

VÌ SAO NÊN CHỌN INTOUR TỔ CHỨC SỰ KIỆN?

1
Hệ thống chi nhánh trên toàn quốc
Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hà Nội, Lạng Sơn, Cần Thơ, Long An, Đăk Lăk
2
HỖ TRỢ 24/7
0934 79 77 79, Email: info@intour.vn hoặc yêu cầu hỗ trợ trực tuyến từ website
3
Nhanh & dễ dàng
Chi phí đánh giá phù hợp với dịch vụ, đội ngũ tư vấn hỗ trợ miễn phí
4
DỊCH VỤ DỄ DÀNG, NHANH CHÓNG
Chỉ cần gửi yêu cầu qua email hoặc gửi trực tuyến. Chúng tôi sẽ liên hệ và tư vấn cho bạn!
5
Đội ngũ chuyên nghiệp
Đội ngũ chuyên gia đa lĩnh vực, đa ngành có sự hiểu biết toàn diện và kiến thức sâu rộng
6
Dịch vụ uy tín chất lượng
Hơn 14.000 khách hàng trong và ngoài nước chọn chúng tôi

Chúng tôi trên mạng xã hội

Công ty tổ chức teambuilding & sự kiện du lịch INTOUR
Địa chỉ: 106 Đường số 1, KDC Cityland, Phường 7, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 0979655373
Email: tranhuutam.2710@gmail.com
Mã số thuế: 0305659559
Facebook